Over hoe IKEA groter en duurzamer wil worden 

We hebben in het westen een spullen-piek bereikt. Hoe gaat IKEA dan toch groter en duurzamer worden?
24-03-2016

IKEA B.V. - 100% katoen van duurzame bronnen

Volgens Steve Howard (Chief Sustainability Officer) van IKEA hebben we in het westen een spullenpiek bereikt, toch verwacht hij dat IKEA zal blijven groeien. Dat stelde hij onlangs op een conferentie waar The Guardian verslag van deed. Hij ziet het bereiken van die piek namelijk als een kans om een verschuiving aan te brengen: van overconsumptie naar recycling en hergebruik.

 “We gaan zo’n mooie richting op”, vertelt Lisen Wiren (Manager Duurzaamheid IKEA Nederland). “Er zijn veel bedrijven die hun strategie richten op minder slecht zijn. Wij willen ons juist richten op de andere kant: op het maken van een positieve impact op de aarde en de mensen die er leven. Ja: IKEA gaat groeien, maar dat gaan we op een hele duurzame manier doen.”

Een duurzame missie

De missie van IKEA is om het dagelijks leven van mensen beter en leuker maken. Om deze visie te waarborgen houdt IKEA constant rekening met drie peilers:

- Het inspireren en in staat stellen van miljoenen klanten om thuis duurzamer te leven

IKEA doet dit door met ontwerpen en oplossingen te komen waarmee klanten energie kunnen besparen of opwekken, voedsel langer kunnen bewaren, afval te verminderen en beter te scheiden, en door minder of gerecycled water te gebruiken. Deze groene ontwerpen wil het bedrijf voor een eerlijke en lage prijs aanbieden zodat iedereen ze thuis kan gebruiken.

- Het streven naar duurzame materialen en energie

De producten worden zoveel mogelijk gemaakt van duurzame en ruwe materialen. Een mooi voorbeeld hiervan is katoen. Alle katoen die IKEA voor haar producten gebruikt, komt uit duurzame bronnen. Dit houdt in dat de katoenboeren minder water, chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen gebruiken, maar toch hun winst zien groeien. Naast het gebruik van duurzame materialen is IKEA bezig om net zoveel duurzame energie op te wekken als het in haar gebouwen en productie gebruikt.

- Het voortouw nemen in een beter leven creëeren voor de mensen en gemeenschappen die ze beïnvloeden met hun bedrijf

IKEA streeft er naar om een beter bestaan te creëren voor de mensen waarmee ze werken. Dit houdt niet alleen in dat het bedrijf goed wil zijn voor hun eigen klanten, producenten en medewerkers, maar ook voor de gemeenschappen waarin zij leven. Dit doet IKEA onder andere met de IKEA Foundation.

Een nieuw pad: slim ontwerpen, recyclen en hergebruiken

Lisen Wiren vertelt dat IKEA-producten aan een aantal criteria moeten voldoen. Een belangrijk aspect daarvan is democratisch design. Ze legt uit: “Alle producten moeten een goede vorm, functie, kwaliteit, lage prijs en hoog duurzaamheid-aspect hebben. Zo wordt elk product op elf duurzame criteria beoordeeld. Een commissie kijkt of er minder materiaal kan worden gebruikt, of ander materiaal dat langer mee gaat. Bovendien kijken ze uit hoeveel verschillende materialen het ontwerp bestaat. Het moet namelijk niet alleen makkelijk zijn om in elkaar te zetten, maar ook om het weer uit elkaar te halen i.v.m. met hergebruik. We willen zoveel mogelijk materiaal hergebruiken en recyclen.”

Natuurlijk zijn er ook veel mensen die zelf met oude IKEA materialen en producten aan de slag gaan. Op de welbekende IKEA hacks reageert Wiren met een glimlach: “ IKEA is een heel speels en kleurrijk bedrijf, dat dol is op pioniers en uitvinders. Het past helemaal in onze visie om producten een tweede leven te geven. Helaas kunnen we alleen geen veiligheid garanderen als items voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze ontworpen zijn. Dat neemt niet weg dat we vaak moeten glimlachen om frisse creaties.” 

Zelf gaat IKEA op andere manieren producten hergebruiken. Bijvoorbeeld door het leven van producten te verlengen. Zo is het bedrijf bezig met een repareer service. “Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om producten te verhuren. Mensen willen steeds minder bezitten en meer met elkaar delen, daar willen we in mee gaan. Verder gaan we ons best doen dat ‘oude’ producten weer bij ons terug komen. Je zou bijvoorbeeld je oude bank bij ons kunnen inleveren als je een nieuwe haalt”, licht Wiren toe. “We willen voorkomen dat een product levend het graf in verdwijnt. Door de hoes te vervangen en een bank nog eens te verkopen kunnen we het een tweede, derde of vierde leven geven.”

Een duurzame toekomst

Volgens Lisen Wiren zijn er al een aantal waardevolle stappen richting een duurzame toekomst gemaakt: “Ons hele verlichtingsassortiment bestaat nu uit energiezuinige LED-lampen, we hebben 314 windmolens laten bouwen en 700.000 zonnepanelen geïnstalleerd op onze gebouwen.”

In de plannen voor 2020 staan nog veel meer doelen. Wiren sluit enthousiast af: “We willen verder groeien, de verandering zit in de manier waarop we dat doen. Dat zal een veel duurzamere manier zijn met een positieve impact. We gaan groeien door te recyclen, te herstellen en door nieuwe manieren te vinden om huizen slimmer te maken, waardoor we energie en materialen besparen. Dat is de kant waar we op willen bewegen.”Afbeelding boven: IKEA B.V.