Niet haten maar praten 

De Beweging wil in 2017 een miljoen gesprekken organiseren.
17-01-2017

Niet Haten Maar Praten: in gesprek met De Beweging

Iedereen heeft wat te bieden, vindt de Beweging – maar om ieders talent te ontdekken moet je wél met elkaar in gesprek. 

Links of rechts. Elite of tokkie. Stadjer of boer: we plaatsen onszelf en de ander graag in hokjes. We werken samen, bezoeken cafés en events, en leren vrienden & buren kennen in deze hokjes. Anders gezegd: we omringen ons graag, met gelijkgestemden. Dat is veilig, maar ook weinig uitdagend. De tweedeling in de maatschappij wordt zo steeds groter. Zonde is dat, vindt Lawrence Cheuk van De Beweging. ‘Door met elkaar in gesprek te gaan, benutten we alle inzichten en ideeën die Nederlanders te bieden hebben. Dan bouwen we echt aan een betere samenleving.’

Een breed geluid

Na de verkiezing van Donald Trump in 2016 kwamen de oprichters als vrienden onder elkaar samen. ‘We waren gefrustreerd en bezorgd om de toekomst’, vertelt Lawrence. ‘We wilden echter vooral iets doen: laten zien dat het anders kan.’ De Beweging zet zich daarbij niet af tegen andere ideeën en organisaties, maar wil een positief geluid laten horen.

‘We willen geen spons van frustratie zijn,’ zegt Lawrence. ‘Ergens tegen zijn is eenvoudig, maar wij willen kijken naar oplossingen. Niet haten maar praten is ons motto. We willen dat iedereen, van politiek tot burger, zijn verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan een samenleving waarin voor iedereen plek is: een inclusieve samenleving. Daarom beginnen we zelf, met onze gesprekken. We willen echter ook anderen helpen om bruggen te slaan en te luisteren.'

Een luisterend oor

Luisteren: daar begint het mee. Daarom start De Beweging de Nationale Luistercampagne. ‘Koning Willem-Alexander noemde het al in zijn kersttoespraak,’ licht Lawrence toe. ‘We leven in een land zonder luisteraars. In de politiek gaat het er hard aan toe, maar het gaat weinig over de échte zorgen en dromen van mensen. Onze eerste doelstelling is daarom te luisteren. Simpelweg luisteren en interesse tonen. Daarvoor gaan we de straat op.

We spreken mensen aan en informeren naar hun zorgen en hoop. Enkele weken terug waren we in Leiden, deze week zijn we in Amersfoort: we willen zoveel mogelijk plaatsen bezoeken. De gesprekken die we hier voeren leveren positieve reacties op. Veel mensen ervaren zelf al dat in gesprek gaan met elkaar een oplossing kan zijn – en moedigen ons aan.'

Luisteren kan lastig zijn, dus biedt De Beweging trainingen en luisteravonden aan, om vrijwilligers en geïnteresseerden te inspireren én te begeleiden in het voeren van gesprekken. Daarnaast schrijven vrijwilligers blogs waarin verslag wordt uitgebracht van bijzondere gesprekken. Over een jaar wil De Beweging 1 miljoen gesprekken hebben gevoerd. Ambitieus? ‘Dat zijn we zeker. Dat is ook nodig: als we niet écht samen leven, hebben we immers geen samenleving.’

Van samenleving naar samen leven

En wat als er 1 miljoen gesprekken zijn gevoerd? ‘De gesprekken zijn een eerste stap,’ legt Lawrence uit. ‘Vervolgens willen we de antwoorden uit de gesprekken omzetten in speerpunten voor actie. De zorgen en de oplossingen uit de gesprekken zijn aanknopingspunten waarmee we als burger, maar ook als overheid en maatschappelijke organisaties aan de slag kunnen.’

Hoe deze vertaalslag er precies uit gaat zien, is ook voor de organisatoren spannend: het is onbekend terrein. Om de zorgen en ideeën die uit de gesprekken voortkomen op de kaart te zetten, en daadwerkelijk impact te creëren, is het echter belangrijk politiek en beleid te betrekken. ‘Het blijft dus niet bij luisteren,’ zegt Lawrence, ‘Maar naar elkaar luisteren is wél het begin van de oplossing.’

1 miljoen gesprekken

Voor 1 miljoen gesprekken is een hoop organisatie nodig. De Beweging is daarom georganiseerd in acht coördinerende teams, die zich bezig houden met verschillende taken – van advies tot social media en financiën. Bijdragen aan De Beweging? Meld je aan voor één van de teams óf ga het gesprek aan als vrijwilliger voor de Nationale Luistercampagne.

Vraag je je af of je in de groep past? Lawrence lacht. ‘We verwelkomen natuurlijk juíst zo verschillend mogelijke mensen. Het is nog niet altijd eenvoudig is deze verschillende mensen te bereiken, maar we willen dat iedereen zich thuis voelt en dat iedereen zijn talent kan inzetten. Voel je dus van harte welkom je aan te melden bij de Beweging, welke achtergrond je ook hebt!’ Niet haten maar praten dus – en aanpakken, bij De Beweging. Ga jij het gesprek aan?

Wil je meer weten over De Beweging of je aanmelden als vrijwilliger? Kijk op www.debeweging.org voor meer informatie!