Biodiversiteit
Natuur

Nederland heeft er een compleet nieuw eiland bij 

En dat komt de ecologische kwaliteit van het Markermeer ten goede
23-03-2016
De Marker Wadden

Marker Wadden. Beeld: Vista / Natuurmonumenten

In 2016 begon Natuurmonumenten aan een uniek project, de aanleg van de Marker Wadden. In het Markermeer werden 5 eilanden gemaakt van zand en slib uit het meer zelf om zo de natuur te herstellen. Volgens Roel Posthoorn, projectdirecteur van Natuurmonumenten, is het een 'project van wereldklasse'. Wat vast staat is dat de Nederlandse kaart voor altijd is verandert. Maar wat is er zo bijzonder aan dit project?

Een biologisch dood meer

De laatste 20 jaar is de natuur in het Markermeer enorm achteruitgegaan. Dat komt vooral door de aanleg van de Houtribdijk. Hierdoor was het Markermeer niet langer verbonden met de zee of een rivier. Op de bodem van het meer ontstond een dikke slibdeken met destareuze gevolgen voor het bodemleven.

Dit leidde er toe dat er steeds minder vissen, waterplanten en schelpdieren in het meer voorkwamen. Het Markermeer was hiermee biologisch dood verklaard: er kwam nauwlijks meer leven in voor. Dit had ook een effect op de watervogels in het gebied, zo is de stand van bijvoorbeeld tafeleend, kuifeend en brilduiker is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw met meer dan 75% achteruitgegaan!

De natuur herstelt zichzelf (met een klein beetje hulp van ons)

Het slib vormde dus een groot probleem voor het meer. Deze ‘slibdeken’ werd rond de nieuwe eilanden verwijderd en gebruikt om een voedselrijk wetland mee te maken. Mosselbanken konden zich zo herstellen en het fijnste slib uit het water filteren. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat de visstand zich herstelt. En om de keten af te maken: meer vis betekent meer vogels.

Boswachter André Donker zei in gesprek met Flevopost: 'Veel trekvogels foerageren in Nederland tijdens de jaarlijkse vogeltrek, zoals grutto en lepelaar. De Marker Wadden liggen precies op deze internationale trekroute en zullen naar verwachting een belangrijke tussenstop worden.'

Je kunt mooie wandelingen maken op de Marker Wadden Foto: Natuurmonumenten

Bouwen met slib

Maar komt het slib dan naar verloop van tijd niet terug? Het antwoord is nee. Er is een speciale slibgeul aangelegd bij het eerste eiland. Door de natuurlijke stroming in het meer komt het slib vanzelf in deze geul terecht.

Zand, klei en slib uit het Markermeer werden gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Door het aanplanten van rietkragen ontstaat een aantrekkelijke plek voor vogels die er op hun beurt weer voor zorgen dat er nieuwe natuur kan ontstaan.

De Marker Wadden bezoeken

Sinds 2018 kun je de Marker Wadden ook bezoeken. Je kunt er mooi wandelen, vogels spotten in de speciale vogelkijkhutten of zonnen en zwemmen bij een van de stranden. Er vaart een speciale veerboot vanaf de Bataviahaven in Lelystad naar Marker Wadden maar je kunt er ook met je eigen boot heen varen.

Vanaf half juni is er horeca op het eiland, alle bezoekersinformatie vind je op de website van Natuurmomumenten.

Geweldig uitzicht vanaf de uitkijktoren Steltloper. Foto: Natuurmonumenten

De wereld kijkt mee

Het nieuwe natuurparadijs is niet alleen voor de Nederlandse natuur van groot belang, maar ook wereldwijd. ‘Bouwen met slib’ is een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. Nederland is een eerste, ultieme test. Boswachter André Donker: 'We veranderen er de kaart van Nederland mee'.

Check ook vooral onderstaand filmpje 'Marker Wadden: Vogelparadijs'. Wij zijn fan! (Doet het filmpje het niet? Je kan het ook op YouTube bekijken!