Microkredieten: van straathandeltje tot supermarkt 

Hebben klanten van microkrediet echt voordeel van hun leningen?
03-12-2015

Deze vrouw in Kampala heeft een winkel dankzij een microkrediet

Eind november was ik een week in twee Afrikaanse landen: Oeganda en Tanzania. Daar ging ik met eigen ogen zien welke impact het ASN-Novib Microkredietfonds heeft. Dit beleggingsfonds van de ASN Bank financiert wereldwijd microfinancieringsinstellingen (MFI’s). De MFI’s verstrekken leningen aan kleine ondernemers. Wat wij en de beleggers willen weten is: hoe gaan de MFI’s om met hun klanten, de kleine ondernemers die een lening krijgen? Hebben de klanten voordeel van hun leningen?

Miniwinkeltje

Die laatste vraag kan ik met “ja” beantwoorden. Zeker voor Oeganda, waar microkredieten goed zijn ontwikkeld. In beide landen bezocht ik MFI’s en ging met hen de stad in om klanten te bezoeken. Zo kwamen we in Oeganda bij het winkeltje van een vrouw die snoep, frisdrank en wat etenswaar verkoopt. “Winkeltje” is veel gezegd: ze heeft een stellage en een koelkast in een ruimte van een halve meter diep. Maar haar zaken lopen goed en ze op haar verzoek krijgt ze een krediet om een grotere winkel te beginnen.

Hulp aan allerarmsten

Nog een maat kleiner was het handeltje van een vrouw die gebruikmaakt van een groepslening. Toen ik de groep ontmoette, had ze een grote tas met spullen bij zich om op straat te verkopen. Haar voorraad kan ze kopen dankzij de lening. De tien vrouwen van de groep krijgen ieder een kleine lening van zo’n 80 dollar, wat gelijk is aan hun maandinkomen. Ze staan er samen garant voor dat iedereen afbetaalt. De groepsdruk om te betalen is dus hoog. Dat verkleint het risico voor de MFI, waardoor deze de rente op de leningen betaalbaar kan houden. Daardoor bereikt de MFI met groepsleningen de allerarmste mensen, die deze hulp echt nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Werknemers

Goede ondernemers groeien door naar individuele leningen. Hoever ze dankzij microkrediet kunnen komen, bewees een vrouw in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Ze heeft een grote supermarkt met tien werknemers, die indirect dus ook profiteren van haar microkrediet. Ik vroeg haar of haar kinderen de supermarkt zouden overnemen. Nee, zei ze, die beginnen hun eigen zaak, want deze vinden ze te klein. Deze vrouw heeft ook een eigen huis. Eens in de paar jaar sluit ze een krediet af om daar een nieuwe verdieping op te bouwen. Ze verhuurt kamers om haar inkomen te vergroten.

Veel contact

Hoe gaan de MFI’s om met hun klanten, de kleine ondernemers die een lening krijgen? Het ASN-Novib Microkredietfonds selecteert de MFI’s waarin het belegt, mede op de sociale verantwoordelijkheid die ze nemen. Als ze hun hun klanten goed kennen, kunnen ze misstanden als overkreditering voorkomen. Vaak betalen klanten elke week rente aan een medewerker van de MFI, dus er is veel contact. Een van de MFI’s waar ik was, organiseert regelmatig feedbacksessies. Dan kunnen de klanten vertellen wat ze vinden van de dienstverlening van de MFI. De MFI gaat serieus in op vragen en klachten van de klanten. Zo’n aanpak onderscheidt “onze” MFI’s van de instellingen die puur op rendement uit zijn.

Meer lezen?

Lees hier meer over het ASN Novib Microkredietfonds.