Inzamel-containers en verbrandingsovens: waarom we wél moeten blijven inzamelen 

Nieuw plastic is goedkoper dan gerecycled plastic. Waarom moeten we dan toch blijven inzamelen?
17-03-2016

Foto: Paul van de Velde (Flickr)

Afgelopen week kwam de NOS naar buiten met een wel heel donker scenario: door de lage olieprijs is het financieel aantrekkelijker voor producenten om nieuw plastic voor hun producten te gebruiken. Hierdoor zou er een overschot aan ingezameld plastic ontstaan dat in de verbrandingsovens dreigt te verdwijnen. Maar hoe realistisch is dat eigenlijk? Moeten we allemaal maar massaal stoppen met inzamelen?

“Dat zou zo ontzettend zonde zijn!”, zegt Hester Klein Lankhorst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). “Het is altijd beter om te blijven inzamelen. Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren, we doen dit nog relatief kort. Maar de milieuwinst die te behalen valt, is het waard. Daarom is het zo belangrijk de negatieve ruis rondom dit soort berichten wordt weggehaald. ”

We doen het goed

De gemiddelde Nederlander zorgt jaarlijks voor zo’n 50 tot 60 kilo plastic afval. Gelukkig zamelen we ook ijverig in. Klein Lankhorst vertelt enthousiast: “We zijn pas midden in 2000 begonnen met de inzameling van plastic en zaten in 2013 op 47%. Dat is 10% boven het Europees Gemiddelde. Daar mogen we best trots op zijn!”

Dat inzamelen kan gewoon door gaan. Linda Nijenhuis van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal vertelt: “Aardolie is een eindige bron, daar moeten we zuinig mee omgaan. Door plastic in te zamelen besparen we grondstoffen, en daarmee kunnen we ook nieuwe producten maken. Ook bespaart het gebruik van gerecyclede grondstoffen energie. Op de lange termijn is dat dus in alle opzichten beter.”

“Bovendien hebben recyclebedrijven certificaten”, vult Klein Lankhorst aan. “Zij moeten zorgen dat maar minimaal 70% van alle kunststofverpakkingen wordt gerecycled. Hoe meer jij inzamelt, hoe meer er dus gerecycled wordt. Verder vindt ook een andere verschuiving plaats: steeds meer bedrijven willen investeren in duurzaamheid. Dat geeft hoop. Als wij ondertussen onderzoek blijven doen naar mogelijkheden kunnen we de keten sterker maken. Dat is de tendens, niet om bruikbaar materiaal te verbranden.”

Tjaco Twigt van het AfvalFonds Verpakkingen bevestigt dit: “De gemeente en sorteerder hebben er belang bij dat ze zoveel mogelijk kunststof recyclen. Ze ontvangen hiervoor van ons een vergoeding. Een klein deel (15 tot 25%) van het materiaal is vervuiling of materiaal waar de recycler niets mee kan. Dat kleine deel gaat naar een afvalenergiecentrale (verbrandingsoven) om warmte en elektriciteit mee op te wekken. Afval naar een afvalenergiecentrale brengen kost de gemeente en sorteerder veel geld. Dat doen ze dus liever niet.”

Transitie

Op dit moment zit plastic recycling in een transitiemarkt. Het KIDV doet onderzoek naar allerlei toekomstscenario's. “Als we zo rap willen blijven door ontwikkelen, moeten we met baanbrekende ideeën komen.” verklaart Klein Lankhorst. “We denken nu met name vanuit de kant van het afval, terwijl je eigenlijk eerder in de keten moet gaan kijken waar je verbeteringen kunt aanbrengen. Wat is er bijvoorbeeld nodig om een verpakking zo te maken dat die daarna makkelijker te verwerken is? Dat zijn hele interessante vragen.”

Natuurlijk gaat er ook veel tijd zitten in het materiaal controleren. De kwaliteit moet bijvoorbeeld goed zijn voor de voedselveiligheid. “Het zijn kleine stapjes, maar men is er mee bezig”, zegt Klein Lankhorst. Ze vervolgt: “Als het op kleine schaal lukt, kan je gaan opschalen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat in de toekomst gaat lukken.”

Blijven inzamelen!

“Je kunt je voorstellen dat iemand met een verbrandingsoven andere belangen heeft dan een recyclebedrijf,” zegt Klein Lankhorst. “De waarheid is genuanceerd. Recyclen is altijd waardevol, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Daarom doen wij dit jaar onderzoek naar kunststof recycling. We willen de kwaliteit verbeteren, de keten beter laten aansluiten, en aanbod en vraag meer op elkaar af stemmen. Als we daar stappen in maken kunnen we bedrijven actiever gaan stimuleren om gerecycled materiaal te gebruiken. Tot die tijd is het waardevol dat iedereen blijft inzamelen. Dan kunnen we zoveel meer bereiken.”

Nijenhuis vult aan: “Als we beter en meer inzamelen, kunnen we in de toekomst ook steeds meer gaan recyclen. Het zou mooi zijn als in de toekomst het niet alleen bij verpakkingen blijft, maar dat ook andere producten zoals plastic tuinstoelen en plastic speelgoed gescheiden ingeleverd en verwerkt kunnen worden.”

Twigt beaamt dit: “De toepassingen voor gerecycled kunststof zullen toenemen. Een overschot aan plastic korrels zal hooguit tijdelijk zijn.”

Klein Lankhorst sluit af: “De milieuwinst van plastic recyclen is hoog! Iedere procent kunststof die we de komende tijd éxtra recyclen levert een enorme besparing van milieubelasting op. Die ene procent besparing staat gelijk aan de uitstoot van een bomvolle vrachtwagen die 200 keer de wereld rond rijdt.* Dat is gigantisch! Laten we dus vooral allemaal blijven inzamelen!”

Ter info: Op dit moment werkt KIDV aan een fact-check. Een overzicht van inzameling en recycling dat voor iedereen toegankelijk is. Zo kan iedereen geïnformeerd een bewuste keuze maken. Al hopen wij natuurlijk dat iedereen voor die tijd ook blijft inzamelen.

 

* Uit afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 

Afbeelding boven: Paul van de Velde, Flickr