Mensenrechten
Mode

In gesprek met Solidaridad over de textielindustrie 

Tamar van Solidaridad zet zich dagelijks in voor een duurzamere en eerlijkere kledingindustrie.
06-02-2017 - door Redactie
De eerlijke sweater van Solidaridad

De eerlijke sweater van Solidaridad

Tamar Hoek is senior programma manager textiel bij Solidaridad. Wij spraken haar over het belang van een leefbaar loon in de kledingindustrie. Wat is een leefbaar loon en waarom is dat belangrijk? Tamar kan ons er alles over vertellen!

Maar eerst even over Solidaridad, want deze internationaal opererende organisatie zet zich al ruim 45 jaar in voor de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken ze aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Dit doen ze door met alle partijen uit de productieketen samen na te denken over innovatieve oplossingen.

Tamar is senior programma manager textiel en verantwoordelijk voor de beleidsbeïnvloeding in Europa. Samen met collega’s in China, India, Bangladesh en Ethiopië zet ze met kledingmerken en fabrieken verbeterprogramma’s op, zowel op sociaal als milieuvlak. Daarnaast zit ze in de stuurgroep van het Nederlandse textielconvenant en is ze een van de voorzitters van de werkgroep leefbaar loon.

Wat is een leefbaar loon en waarom is het belangrijk?

"Vandaag de dag werken er miljoenen mensen, veelal vrouwen, in textielfabrieken. Hiermee voorzien ze niet alleen in hun eigen onderhoud maar ook in dat van hun families. Een leefbaar loon is een eerlijk loon, niet alleen een getal maar de optelsom van sociale arbeidsomstandigheden. Met het loon moet een werknemer in zijn levensbehoeften kunnen voorzien maar het moet ook op regelmatige basis betaald worden, niet gebaseerd zijn op extreme overuren en regelmatig herzien worden. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers de mogelijkheid hebben om zelf over hun loon te onderhandelen, in dialoog of met behulp van vakbonden."

Hoe dragen jullie bij aan het verkrijgen van een leefbaar loon in de textielindustrie?

"Het debat over leefbaar loon had lange tijd een focus op het ontwikkelen van methodes om een leefbaar loon te berekenen. Wij bouwen hierop voort en proberen het debat een stap verder te brengen. Wij geloven dat de echte verandering begint bij het implementeren van een leefbaar loon en de mate waarin alle spelers in de keten betrokken worden.

In plaats van alleen het leefbaar loon te berekenen en te beoordelen, zijn we samen met twee Europese merken, twee fabrieken in China en de Fair Wage Network een pilot project gestart. Hierin werken we toe naar een eerlijk loon voor werknemers terwijl de kosten van de fabriek niet omhoog gaan. We kijken bijvoorbeeld naar efficiëntie, terugdringen van overwerk, ontwikkelen van vaardigheden en een beter loonsysteem. Daarnaast analyseren we samen met de merken hoe het inkoopproces invloed heeft op de situatie in de fabrieken. Zo kunnen we verbeteringen doorvoeren die een positieve invloed hebben op de fabrieken."

Wat zijn de grootste misstanden in de textielindustrie?

"Als we vooraan in de keten beginnen: veel kleding wordt gemaakt van katoen. De meeste van de 100 miljoen katoenboeren leven in ontwikkelingslanden en groeien hun katoen op kleine stukken grond. Door de lage katoenprijzen en hun bescheiden oogst worstelen ze om winst te maken en rond te komen. In de kledingindustrie wordt daarnaast veel gebruik gemaakt van dierlijke materialen. Dierenwelzijn is een onderwerp dat vaak vergeten wordt maar waar we ook zeker niet aan voorbij moeten gaan.

In het verfproces van textiel wordt water vaak inefficiënt gebruikt. Dit is niet alleen een verspilling van water maar ook van energie. Het afvalwater van het verfproces bevat chemicaliën en wordt dikwijls onbehandeld in de rivier gedumpt. Hetzelfde water dat de lokale bevoking gebruikt om mee te koken, om te drinken en om hun gewassen mee te besproeien...

Verder krijgen werknemers in kledingfabrieken vaak lage lonen betaald die onvoldoende zijn om hun basisbehoeften te dekken zoals voedsel, huur, kleding en educatie. Geen leefbaar loon dus. Werknemers moeten vaak lange dagen maken, werken op basis van een stuksloon en zijn soms zelfs opgesloten in de fabrieken. Vakbondsvrijheid is in veel landen ondenkbaar en aansluiting bij een vakbond kan zelfs gevaarlijk zijn. Ook zien we helaas nog vaak kinderarbeid terugkomen, net als discriminatie en ongelijke behandeling van vrouwen en migranten."

De katoenbolletjes

Hoe kunnen we als consument een bijdrage leveren?

"Zorg dat je weet hoe en waar je favoriete merken hun kleding maken. Wat is hun beleid ten aanzien van sociale omstandigheden zoals leefbaar loon? Maar ook op het gebied van milieu en dierenwelzijn? Je kunt druk uitoefenen door eerlijke lonen onderdeel uit te laten maken van de beslissing om wel of geen kledingstuk van een bepaald merk te kopen."

Waar moeten startende ondernemers in de kledingindustrie op letten als ze het goed willen doen?

"Een startende ondernemer zou om te beginnen een MVO risico- en kansenanalyse uit moeten voeren en de eigen productie- of toeleveringsketen in kaart moeten brengen: van grondstoffen tot eindconsument. Aan de hand van deze uitkomsten kan de ondernemer risico’s voorkomen en kansen identificeren voor een duurzamere productie. Ook kunnen zowel startende als meer gevestigde ondernemers zich aansluiten bij het Nederlandse textielconvenant. Dit is een brede coalitie die gezamenlijk werkt aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen."

Kunnen jullie deze startende ondernemers ook helpen en zo ja hoe?

"Solidaridad kan startende ondernemers zeker helpen, zowel binnen de katoen- als de kleding- en textielsector. Om de productie van duurzaam katoen te stimuleren, ondersteunen wij kleine boeren in ontwikkelingslanden bij het toepassen van duurzame productiemethoden. Aan de andere kant van de keten stimuleren we de vraag naar duurzaam katoen. We werken samen met bedrijven en koppelen onze projecten in het veld waar mogelijk aan hun toeleveringsketen. Om de productie van duurzame kleding te stimuleren, zetten we samen met merken en fabrieken verbeterprogramma’s in productielanden op. Tegelijkertijd kijken we naar hoe merken hun eigen interne inkoopproces kunnen verbeteren, om een dubbele impact te bereiken."

ASN Bank zet zich in voor een eerlijke kledingindustrie waar werknemers een leefbaar loon betaald krijgen. 

Profile picture for user redactie
Redactie
Auteur
Het team van Voor de Wereld van Morgen inspireert je om steeds duurzamer te worden. Dat doen we met onze artikelen en door startende duurzame ondernemingen te helpen groeien.