Het bruist in heel Nederland: Overijssel 

Wat speelt er in Overijssel op het gebied van duurzaamheid en innovatie?
06-07-2016
De Lutte

De Lutte, Frans Berkelaar, Flickr

Op allerlei plekken in ons land wordt enthousiast getimmerd aan de wereld van morgen. Van universiteitsgebouwen tot duurzame start-ups, van gemeentes tot culturele hotspots. Om een overzicht te krijgen van al die mooie ontwikkelingen maken we een 12-delige serie, waarin elke keer een andere provincie in de schijnwerpers staat. Vandaag het vierde deel: Overijssel.

“Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en om te recreëren.”, vertelt gedeputeerde Erik Lievers van Provincie Overijssel. “ De landschappen zijn prachtig, de cultuur bloeit volop en er zijn genoeg kansen voor de nuchtere en hardwerkende mensen die er wonen. Bovendien hebben we de ambitie om het aandeel Nieuwe Energie te laten groeien naar 20% in 2023.”

1. Kennis en innovatie

Kennis opdoen en kennisdelen doen de Overijsselaars o.a. aan de hogescholen en universiteiten van Windesheim in Zwolle, de Universiteit Twente, van Saxion in Enschede, en aan het Kennispark Twente en de Kennispoort Zwolle. We lichten er een aantal uit:Kennispoort Zwolle stimuleert ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties, die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio Zwolle. Zo levert Kennispoort Zwolle o.a. een bijdrage aan het Agro & Food programma.  Lievers vertelt: “ Het programma heeft als doel om de sector te verduurzamen door te investeren in kansrijke initiatieven, innovatie en nieuwe verbindingen.”

Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. 

24Water is een project waarin een aantal spin-off bedrijven samen met de Universiteit Twente nieuwe methoden ontwikkelen om schadelijke stoffen uit drinkwater te filteren. Lievers vertelt: “Hoewel het drinkwater in West-Europa uitstekend is, staat de kwaliteit wel onder druk door bijvoorbeeld verontreiniging met medicijnresten, pesticiden en hormoon verstorende stoffen. 24Water krijgt subsidie van het EFRO en de provincie Overijssel.

2. Duurzame startups

In Overijssel is er volop plek voor duurzame start-ups. Een paar voorbeelden:

De groenste fabriek van Nederland, Unipro, staat sinds 2014 op het bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen. Erik Lievers vertelt: “ De eigenaar vindt duurzaamheid belangrijk en dat zie je overal terug in de fabriek. Zo vindt de productie plaats in een CO2-neutrale fabriek en werken medewerkers zoveel mogelijk bij natuurlijk daglicht. Verder zijn er maatregelen zoals warmte-koudeopslag, warmte-terugwinning en optimale isolatie.”

Empyro BV heeft een fabriek voor pyrolyseolie gebouwd. Pyrolyse is een techniek waarbij hout en houtresten worden omgezet in bio-olie. Het is een hernieuwbare biobrandstof die bijdraagt aan de vermindering van het broeikaseffect en niet concurreert met de voedselketen. De techniek is bedacht aan de Universiteit Twente en de afgelopen 20 jaar door- ontwikkeld door de Biomass Technology Group BV (BTG) in Enschede. De fabriek staat in Hengelo. De geproduceerde pyrolyse-olie wordt verstookt in de nieuwe energiecentrale van FrieslandCampina Domo in Borculo, dertig kilometer verderop. De warmte die bij het proces vrijkomt, wordt gebruikt in het productieproces van de naastgelegen fabriek van AkzoNobel.

BEON (Bio-energiecluster Oost-Nederland) is een cluster van bedrijven en instellingen dat ten doel heeft om bio-energie in Oost-Nederland te bevorderen. Gedeputeerde Lievers vertelt: “Het cluster wil haar sterke positie op het gebied van technologieontwikkeling verder uitbouwen. Hiermee denkt ze een stevige bijdrage te kunnen leveren aan de versterking van de economische- en internationale kennispositie van bio-energie partijen in Oost-Nederland met positieve effecten voor de werkgelegenheid.”

3. Culturele Hotspots

Ook in deze provincie bruist het van de culturele hotspots. We selecteerden drie prachtplekken waar je zeker eens een kijkje moet nemen:

Havenkwartier Deventer is een karaktervol gebied waar ruimte is voor pioniers, ideeën en experimenten. In deze nog werkzame binnenhaven wordt industrieel erfgoed gecombineerd met creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca, bouwen en wonen. Het Havenkwartier trekt een bont gezelschap van bezoekers en gebruikers aan. Dat maakt het een erg gevarieerd en bruisend gebied.

De Oude Ambachtschool staat in de wijk Pierik in Zwolle. In een prachtig authentiek gebouw werken ruim 30 kunstenaars in de verschillende ateliers.  Zo zijn er ruimtes voor schilders- en voor keramiek; worden er cursussen gegeven; er is een fotostudio, zalen voor concert, dans en theater. En ook zijn sommige voormalige praktijkruimtes van de LTS nu weer in gebruik als werkplaats.

TETEM kunstruimte is gevestigd in Roombeek Cultuurpark in Enschede. TETEM verbindt kunst en maatschappij. Deze kunstruimte ontwikkelt tentoonstellingen en lab-events; initieert en begeleidt productiehuisopdrachten; ontwikkelt trainingsprogramma's op het gebied van cultureel ondernemen; is aanbieder van cultuureducatie aan kinderen, jongeren en volwassenen, en ondersteunt initiatieven met programma’s voor het beheer van leegstand.

4. De toekomst

Lievers is enthousiast over de toekomst van Overijssel: 

“De energietransitie is voor ons van groot belang om een groene groei van de economie mogelijk te maken. Duurzame opwekking, besparing en hergebruik gaan namelijk hand in hand met nieuwe economische kansen. Dit leidt tot werkgelegenheid, goedkoper wonen, efficiënter ondernemen en een gezonde leefomgeving.!”

Lees ook andere artikelen uit de reeks

Het bruist in heel Nederland: GelderlandGelderland heeft een ambitieus energie transitie programma, twee clean-tech regio’s, Wageningen Universiteit, allerlei interessante startups, initiatieven en bedrijven, en de ambitie om de eerste afvalloze provincie van Nederland te worden.

Het bruist in heel Nederland: Noord-HollandNoord-Holland kenmerkt zich door een enorme diversiteit. Landbouw in de Noordkop, foodindustrie in de Zaanstreek, Schiphol en zeehavens in de Metropoolregio Amsterdam. Kennis en (duurzame) innovaties: daar draait het om in Noord-Holland. Het bruist in heel Nederland: Zuid-HollandIn Zuid-Holland wonen 3,5 miljoen inwoners, maar gelukkig heeft de provincie ook het Groene Hart, de kust, rivieren en meren. Zowel multinationals als Unilever en Shell, als innovatieve start-ups floreren hier.’

Het bruist in heel Nederland: ZeelandHet motto van onze provincie is: Land in zee. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa.