Het bruist in heel Nederland: Noord-Holland 

Wat speelt er in Noord-Holland op het gebied van duurzaamheid en innovatie?
24-06-2016

Afbeelding: Camperduin - David van der Mark, Flickr

Op allerlei plekken in ons land wordt enthousiast getimmerd aan de wereld van morgen. Van universiteitsgebouwen tot duurzame start-ups, van gemeentes tot culturele hotspots. Om een overzicht te krijgen van al die mooie ontwikkelingen maken we een 12-delige serie, waarin elke keer een andere provincie in de schijnwerpers staat. Vandaag het tweede deel: Noord-Holland.

Noord-Holland kenmerkt zich door een enorme diversiteit. Landbouw en zaadveredeling in de Noordkop, foodindustrie in de Zaanstreek, staalproductie in IJmuiden, Schiphol en zeehavens in de Metropoolregio Amsterdam en mediabedrijven in het Gooi. En in al die verschillende clusters kent Noord-Holland internationale koplopers. Kennis en (duurzame) innovaties: daar draait het om in Noord-Holland. 

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Die diversiteit biedt kansen op het gebied van verbinding. Bijvoorbeeld tussen landbouw en voedselvoorziening, of datacenters als warmtebron voor de glastuinbouw.”

1. Kennis & innovatie

De provincie stimuleert samenwerking tussen de vier O’s: onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid. Zo heeft de provincie een aantal jaar geleden met de gemeente Amsterdam en en twee banken het Life Sciences Fund Amsterdam opgericht. Dit fonds ondersteunt startende biomedische ondernemingen in de regio Amsterdam en Alkmaar.

Een mooi voorbeeld van zo’n startende onderneming is SigmaScreening, een spin-off van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Dit bedrijf heeft een innovatief product voor borstonderzoek ontwikkeld waarbij de druk van de onderzoekspaddles wordt aangepast op de omvang van de borsten. Daardoor is het onderzoek niet alleen minder pijnlijk maar ook nauwkeuriger. Op dit moment wordt deze nieuwe methode al succesvol gebruikt in het AMC. In de toekomst zal het ook in andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland worden toegepast.

Een ander voorbeeld zijn de twee Greenports in Noord-Holland, waarvan gedeputeerde Bond de voorzitter is: “De wereldbevolking neemt steeds sneller toe en daarmee de vraag hoe je voldoende en gezond voedsel blijvend kan produceren. Binnen de Greenports vinden Noord-Hollands internationale koplopers op het gebied van zaadveredeling en groente- en fruitproducenten elkaar. Maar wordt ook de verbinding gelegd met de onderwijsinstellingen omdat de nieuwste technieken op dit gebied vragen om anders opgeleide werknemers.”

2. Duurzame start-ups

Noord-Holland zet heel bewust in op verduurzaming. Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “ Een mooi voorbeeld is het expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing in Alkmaar: InVesta.”

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa.

Jack van der Hoek: “De provincie heeft daar een bedrag van 960.000 euro voor beschikbaar gesteld en onlangs is er een green deal ondertekend waarmee overheden en bedrijfsleven aangeven dat zij zich in gaan zetten om van Investa een succes te maken.” 

In Noord-Holland zijn ook veel duurzame start-ups te vinden. Vooral de Metropoolregio Amsterdam heeft een sterke aantrekkingskracht op deze initiatieven. Een aantal voorbeelden van duurzame start-ups die nu al actief zijn in Noord-Holland zijn: 

Rooftop Revolution heeft een gave missie: zoveel mogelijk daken groen kleuren. Dat gaan ze niet allemaal zelf doen, maar met jouw hulp. Rooftop Revolution is namelijk een platform waarop je dakprojecten kunt realiseren met anderen. Zo maken ze Nederlandse steden samen een beetje groener.

Undagrid is een draadloos netwerk dat bestaat uit apparaten die zichzelf organiseren. Deze slimme technologie wordt o.a. op Schiphol toegepast. Zo geven bagagekarren en trappen hun positie aan elkaar door. Hierdoor kunnen ze veel efficiënter gebruikt worden en blijft er aan het eind van de dag een hoop energie bespaard.

3. Culturele hotspots

In Noord-Holland barst het van de culturele hotspots. We selecteerden drie prachtplekken waar je absoluut eens een kijkje moet gaan nemen:

Buiksloterham is een Stadslab waar het nieuwe wonen en werken wordt gecombineerd met duurzame experimenten, innovatief onderzoek en een eigenzinnige cultuur. Er wonen en werken allerlei ontwerpers, architecten en creatieve pioniers die samen het gebied opnieuw vormgeven.

Pakhuis De Zwijger  fungeert als thuisbasis voor mensen uit de creatieve industrie die op hun eigen manier de stad mooier maken. Het programma bestaat uit bijeenkomsten en lezingen over urgente en complexe stedelijke vraagstukken van deze tijd.

De GAS!Fabriek is een oud fabriekspand met ruimte voor stadslandbouw, kookworkshops en werkplekken. Naast het pand zit een stuk grond dat in bruikleen is van de gemeente Alkmaar. Onlangs gaf deze toestemming aan Marjolein Jonker om haar tiny house hier (voorlopig) neer te zetten. Later deze maand hoort zij of ze mag blijven.

4. Toekomst

Er gebeurt duidelijk van alles in Noord-Holland. Maar hoe ziet deze veelzijdige provincie er in de toekomst uit? Bond en Van der Hoek blikken vast vooruit:

Van der Hoek: “ De knop moet om. Energie uit zon, wind, water en biomassa wordt steeds belangrijker en heeft ook effect op de manier waarop we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen.  Wij richten ons niet alleen op `meters maken’, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe technologieën.”

Bond: “In de landbouw zullen biologisch en duurzaam in elkaar zijn opgegaan, Noord-Holland blijft koploper in duurzame technieken in de zaadveredeling en in nieuwe teeltmethoden die zowel de grond als het grondwater ontzien. En al die kennis en innovatieve producten delen wij om mondiale problemen op te lossen.”

Lees ook andere delen uit de reeks

Het bruist in heel Nederland: GelderlandGelderland heeft een ambitieus energie transitie programma, twee clean-tech regio’s, Wageningen Universiteit, allerlei interessante startups, initiatieven en bedrijven, en de ambitie om de eerste afvalloze provincie van Nederland te worden.Het bruist in heel Nederland: Zuid-HollandIn Zuid-Holland wonen 3,5 miljoen inwoners, maar gelukkig heeft de provincie ook het Groene Hart, de kust, rivieren en meren. Zowel multinationals als Unilever en Shell, als innovatieve start-ups floreren hier.’

Het bruist in heel Nederland: OverijsselOverijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en om te recreëren. De landschappen zijn prachtig en er zijn genoeg kansen voor de nuchtere en hardwerkende mensen die er wonen.

Het bruist in heel Nederland: ZeelandHet motto van onze provincie is: Land in zee. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa.