Het bruist in heel Nederland: Friesland 

Wat speelt er in Friesland op het gebied van duurzaamheid en innovatie?
20-10-2016

Afbeelding: Paul Arps, Flickr

Op allerlei plekken in ons land wordt er enthousiast getimmerd aan de wereld van morgen. Van universiteitsgebouwen tot duurzame start-ups, van gemeentes tot culturele hotspots. Om een overzicht te krijgen van al die mooie ontwikkelingen maken we een 12-delige serie, waarin elke keer een andere provincie in de schijnwerpers staat. Vandaag het elfde deel: Friesland. 

“Friesland is een prachtige provincie om te wonen, te recreëren en te ondernemen.”, vertelt Gerwin Venema, Programmamanager Duurzame Innovaties van provincie Friesland. “In onze groene provincie liggen 11 steden en 400 dorpen. Dankzij die kleinschaligheid zijn onze sociale netwerken enorm sterk. Zo is er een grote draagkracht voor bottom-up ontwikkelingen op het gebied van energietransitie. We hebben verhoudingsgewijs dan ook de meeste lokale energie-coöperaties van Nederland.” 

“Verder hebben we de twee grootste zonneweides van Nederland, is het Blue Energy project op de afsluitdijk deze week verkozen tot Nationaal Icoon en hebben de Waddeneilanden de missie om in 2020 zelfvoorzienend zijn. Die hele dynamiek en die wil om samen te innoveren is erg groot in onze provincie. Ook op het snijvlak van bijvoorbeeld watertechnologie en dairy ontstaat innovatie. Daar zijn we natuurlijk erg trots op.” 

 

1. Kennis en innovatie 

De beschikbare kennis in de provincie Friesland is enorm. Gerwin Venema geeft een paar mooi voorbeelden: 

“Het Blue Energy project van REDstack op de Afsluitdijk is deze week benoemd tot Nationaal Icoon van Nederland. Blue Energy is de techniek waarmee er energie wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water. Op dit moment staat er nog een testopstelling maar we hopen die uiteindelijk te kunnen transformeren tot een grote energiecentrale.” 

“Friesland is een echte landbouwprovincie. Een mooi voorbeeld op dat gebied is de Dairy Campus. Dat is kennis- en innovatiecentrumvan de Universiteit Wageningen waar je kunt zien, voelen en ruiken hoe de landbouw van de toekomst er uit ziet.” 

“Een andere mooi voorbeeld is WaterCampus Leeuwarden. Deze campus biedt unieke onderzoeksfaciliteiten. Hier ontmoeten wetenschappers en bedrijven uit heel Europa elkaar. Samen werken zij aan oplossingen voor wereldwijde waterproblemen.” 

“Een ander leuk voorbeeld is het Watt-Car project op Terschelling. Daar staan een aantal elektrische leenauto’s waar bewoners en gasten d.m.v. een app gebruik van kunnen maken. Zo kunnen ze met de app kijken waar een auto precies staat en deze openen. Gebruikers betalen per minuut. Daar kom je op zo’n klein eiland natuurlijk best ver mee.” 

2. Duurzame startups 

De circulaire economie is ook in Friesland enorm in opkomst. Venema geeft een paar voorbeelden van duurzame startups in zijn provincie: 

ECoLoRo heeft een installatie ontwikkeld waarmee ze zowel de watervervuiling als het watertekort in de textielindustrie kunnen aanpakken. Ze begonnen op de Watercampus in Leeuwarden en exporteren hun dienstverlening inmiddels over de hele wereld.” 

“Een ander leuk voorbeeld is KNN Cellulose. Cellulose komt uit hout en wordt in veel producten gebruikt. Als provincie hebben we deze startup kunnen helpen als launching customer. Zo is er onlangs een fietspad aangelegd dat is gemaakt van cellulose uit toiletpapier. Cellulose is namelijk een bindmiddel voor asfalt.” 

“Verder is er de Vereniging Circulair Friesland. Zij helpen allerlei inspirerende projecten op het gebied van landbouw, organische reststromen en de bouw van de toekomst.” Eén van de ondersteunde initiatieven is MienSkip. Zij maken elektrische boten van plastic afval.  

3. Culturele hotspots 

Gerwin Venema tipte die prachtplekken waar je absoluut eens een kijkje moet gaan nemen: 

“ In Leeuwarden staat de Blokhuispoort. Dat is de oude gevangenis en een heel mooi rijksmonument. Deze wordt nu omgebouwd tot een echte broedplaats voor innovatie. Zo kan je er straks allerlei startups, kunstenaars, uitvinders en ondernemers vinden. Deze plaats wordt het hart van de culturele hoofdstad.” (Leeuwarden is Culturele Hoofdstad in 2018) 

“Jaarlijks kan je genieten van het festival Into The Great Wide Open. Lab Vlieland is daar actief bij betrokken om allerlei kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid te delen en testen. Zo onderzoeken ze bijvoorbeeld hoe je op een slimme manier met  stroom en (afval-)water om kunt gaan.” 

“Tot slot wordt er op dit moment een belevingscentrum gerealiseerd op de afsluitdijk bij Kornwerderzand. Hier kunnen bezoekers in de toekomst naar diverse innovaties op de afsluitdijk komen kijken.” 

4. De toekomst 

Gerwin Venema is optimistisch over de toekomst van zijn provincie: 

“In 2050 willen we graag onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Natuurlijk hebben alle provincies deze belangrijke stip op hun horizon staan, maar wij onderscheiden ons geloof ik in de aanpak. We willen dit namelijk graag bereiken met een bottom-up aanpak met veel draagvlak en lokale ontwikkelingen. Dat heeft wellicht een langere aanloop nodig, maar het betekent wel dat iedereen actief wordt meegenomen in die belangrijke ontwikkeling.” 

“In Friesland bruist het! Onze aanpak is typisch Fries. Van onderop, vanuit de samenleving en met een uitgestoken hand naar iedereen. Dat verhaal laat zich het beste vertellen door Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Iedereen is van harte welkom!” 

 

Alle afbeeldingen zijn van Paul Arps, Mringenoldus, Dassel en FaceMePLS. (Flickr)