Grote interesse voor eerste Nederlandse opleiding tot "schaapherder 2.0" 

Herders zijn hard nodig, omdat op steeds meer plekken schaapskuddes worden gebruikt bij natuurbeheer
22-10-2015
Foto: FaceMePLS, Flickr, CC BY 2.0

Foto: FaceMePLS, Flickr, CC BY 2.0

Door Charley Fiedeldij Dop

In 2015 bleek er een tekort aan schaapherders te zijn in Nederland. Daarom heeft het Helicon MBO Velp de eerste Nederlandse opleiding tot schaapherder opgezet, waar men wordt opgeleid tot professionele, moderne schaapherders.

Schapen hoeden lijkt een beroep uit een andere tijd. Toch hebben de bestaande driehonderd schapenherders in Nederland handen tekort: door vergrijzing en een veranderde vraag naar natuurbegrazing is er een jaarlijks tekort van zo’n dertig extra herders.

Op verzoek van het Praktijknetwerk Geschepende Schaapskuddes, wat 80% van de gescheperde kuddes in Nederland vertegenwoordigt, heeft het Helicon MBO Velp daarom de eerste gecertificeerde vakopleiding tot schaapherder opgezet. Met succes: de aanmeldingen stroomden binnen. Deze maand is de eerste, selecte groep van negentien studenten (van de 65 aanmeldingen) aan het tweejarige opleidingstraject begonnen.

Volgens de opleidingscoördinator, Geert Willink, worden deze groep van negentien opgeleid tot schaapherders ‘type 2.0’. De moderne schaapherder heeft namelijk niet alleen kennis nodig van het dier en de natuur, maar ook van ondernemerschap en communicatie. De vier pijlers van de opleiding richten zich dan ook op het schaap, het hoeden, de natuur, en de mens. Met deze kwaliteiten wordt de afgestudeerde schaapherder in staat geacht om een eigen begrazingsbedrijf op te zetten of als deskundig herder in dienst te zijn bij een bedrijf, stichting of terreinbeherende organisatie.

De studie is een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg), waarbij de student leert door te werken. Veertig tot tachtig procent van de tijd brengen de studenten dan ook in het veld door, in de leer bij een schaapherder. Daarnaast zijn ze gemiddeld één dag per week op school te vinden. De opleiding is toegankelijk voor (jong)volwassenen van alle leeftijden.