Natuur

Een interview over de opleiding tot schaapherder 

Schaapherder: werken op het snijvlak van boer en boswachter
23-03-2017
Bij Helicon MBO Velp kun je de opleiding tot schaapsherder volgen.

Sinds twee jaar kan je bij Helicon MBO Velp een opleiding volgen tot schaapherder. Wij schreven daar eerder al een kort artikel over, maar waren eigenlijk wel nieuwsgierig wat deze opleiding precies inhoudt. Daarom interviewden we een student van deze opleiding en spreken we deze week met opleidingscoördinator Geert Willink. 

Een romantisch beeld

Volgens Geert Willink hebben veel mensen een vertekend plaatje van wat een schaapherder doet:

“Veel mensen hebben nogal een romantisch beeld van een herder die de hele dag lekker onder een boom zit terwijl de schapen aan het grazen zijn. Anderen zien vooral de relatieve vrijheid die je hebt in dit beroep, het werken met dieren en het leveren van een bijdrage aan natuurbeheer en cultuurhistorie. Het is een fantastisch beroep, maar vaak fysiek ook zeer zwaar. Dat vergeten sommige mensen wel eens.”

“Een schaapherder loopt per dag een aantal kilometers in soms lastig begaanbaar terrein, in weer en wind. Oók als het dagenlang regent, ben je buiten aan het werk. Daarnaast moet je veel schapen achtereen kunnen optillen om ze te scheren of om de hoeven te kappen en regelmatig stront ruimen.  Hard werken, dus! Verder is het niet zo dat je uitsluitend een goede dierenverzorger moet zijn en alles van dieren moet weten als schaapherder. Het is een veel breder scala aan kennis en competenties dat je nodig hebt.”

Een moderne schaapherder

Wij zijn wel benieuwd naar wat een moderne schaapherder allemaal nog meer moet kunnen en kennen. Geert Willink licht bevlogen toe:

“Een moderne schaapherder moet niet alleen goed zijn in het verzorgen en hoeden van schapen, maar moet ook veel kennis hebben van ecologie, flora en fauna, landschapsontwikkeling en natuurbeheer. Bovendien moet een herder ondernemend zijn. Hij moet weten wat de werk- of opdrachtgever wil en dat ook voor elkaar kunnen krijgen met zijn kudde op basis van een begrazingsplan.”

“Daarnaast moet een herder goed kunnen communiceren met zijn publiek en als ambassadeur kunnen optreden voor de terreinen waar hij actief is. Tot slot moet hij ook allerlei activiteiten kunnen organiseren om extra middelen te genereren en draagvlak te vergroten.”

Een bijzondere opleiding

De opleiding tot schaapherder in Velp is de enige volledig geaccrediteerde opleiding tot schaapherder in Nederland en dat blijft ook zo. Geert Willink vertelt enthousiast:

“Wat deze opleiding zo bijzonder maakt is dat wij de invulling helemaal hebben afgestemd met het werkveld. We hebben samen met schaapherders, vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties en terreinbeherende organisaties gekeken naar wat een hedendaagse schaapherder precies moet kennen en kunnen om het werk goed uit te voeren.”

“De opleiding is overigens een opleiding tot Vakbekwaam medewerker natuur, water & recreatie met een specialisatie als schaapherder. Dat betekent dat mensen opgeleid worden tot schaapherder, maar dat als zij niet direct of helemaal niet aan de slag kunnen of willen als schaapherder, zij ook aan het werk kunnen op een andere plek. Bijvoorbeeld als veld- of onderhoudsmedewerker bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, een waterschap of gemeente.”

Het arbeidsperspectief

Op dit moment studeren er twee groepen verspreid over twee leerjaren. In elke groep zitten zo’n 15 studenten. 

“Het aantal studenten is gebaseerd op het aantal herders in Nederland,’’ vertelt Geert Willink. ‘’Dat zijn er nu zo’n 200 tot 300, maar door de vergrijzing en een groeiende vraag naar natuurbegrazing is er jaarlijks een nieuwe instroom nodig van zo’n 15 tot 20 goed opgeleide herders. Het is dus niet zo dat de banen volop voor het oprapen liggen, maar er is zeker arbeidsperspectief.”

“Het is trouwens niet zo dat je goud geld verdient als herder. Daar is dit beroep niet voor. Het is keihard werken tegen een niet heel hoog loon, maar het is wel een fantastisch beroep, waarin je met dieren werkt en je geweldig werk kunt doen in het kader van natuurbeheer, landschapsontwikkeling, cultuurhistorie en waarbij ook enige vrijheid is.”

De aanmeldingsprocedure

Als mensen interesse hebben dan kunnen zij zich aanmelden voor de intake procedure. Geert Willink:

“We hebben als eis gesteld dat mensen die zich aanmelden eerst een aantal dagdelen meelopen met een ervaren schaapherder. Zo kunnen zij zich oriënteren op het beroep, voordat ze verder gaan met de intake. Nadat zij hebben meegelopen maken ze een kort verslagje waarin ze vertellen wat voor kennis zij hebben opgedaan en of ze nog enthousiast zijn. Daarna gaan we een intakeprocedure aan, waarin we het niveau en de persoonlijkheid gaan testen. Op basis daarvan worden mensen uitgenodigd voor een intakegesprek en kijken we samen of de opleiding en het beroep passend zijn.”

 

Wil jij meer weten over deze opleiding? Klik dan hier voor de site of neem contact op met opleidingscoördinator Geert Willink via g.willink@helicon.nl of 0611428182. De tweede afbeelding bij dit artikel is gemaakt door Riaan Strijdom. Op deze foto is een herder in opleiding te zien.