Biodiversiteit
Energie
Klimaat
Natuur

De Rijke Noordzee: van windmolenpark tot oesterrif  

Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee slaan de handen ineen voor een fantastisch project: de Rijke Noordzee.
14-06-2017
Onze prachtige, rijke Noordzee

Vroeger was de Noordzee een weelderig paradijs onder water: rijk aan natuur en vol leven. Door jaren aan sleepnetvisserij zijn de biodiversiteit en de bodemvariëteit achteruitgegaan. Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee willen de prachtige natuur onder water beschermen. Daarom gaan zij samenwerken om dit wonderschone natuurgebied nieuw leven in te blazen. Projectleiders Conny Groot en Guido Schild vertelden ons over hun ambitieuze plan.

‘Dit is zo’n droomproject waarbij je innovatie, natuurontwikkeling en duurzaamheid in elkaar kan laten grijpen.’, Aldus Conny Groot. ‘Hier word je heel vrolijk van!’

Een verdwenen paradijs

Voor we dieper in de Rijke Noordzee duiken, vertelt Guido Schild over de Noordzee van vroeger: “De Noordzeebodem was vroeger heel rijk en divers. Er lagen bijvoorbeeld grote steenpartijen en overblijfselen van oerbossen Tot ongeveer honderd jaar geleden kon je er ook enorme oesterbanken vinden. Inmiddels zijn deze verdwenen en bestaat de Noordzeebodem vrijwel uitsluitend uit zand.”

“Het ontbreken van oesterbanken is een groot gemis voor de Noordzeenatuur. Oesters filteren namelijk het water en vormen voedsel voor andere dieren. Bovendien bieden ze met hun schelpen aanhechtingskansen voor mosselen, anemonen en andere soorten. Met het verdwijnen van oesters is er dus ook een hoop ander leven verdwenen. Wij gaan proberen om dit weer terug te brengen.”

 Het verborgen leven in de zee. 

Een gouden kans

De komende jaren gaan Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee een pilotproject uitvoeren in één van de windparken in de Noordzee. Met deze pilot doen zij kennis en ervaring op over hoe onder water, natuurontwikkeling en de bouw van windparken samen kunnen gaan, met als doel de biodiversiteit in de Noordzee te verhogen. Conny Groot licht toe waarom dit demonstratieproject een gouden kans is:

“Windparken bieden allereerst een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarnaast is het de ideale plek om de biodiversiteit te laten toenemen, omdat er in een windpark niet met sleepnetten mag worden gevist. Dat klinkt wellicht logisch, maar waar niemand zich kan voorstellen dat iemand de Hoge Veluwe met een tractor mag omploegen, mag er in de meeste natuurgebieden op zee wel met sleepnetten gevist worden.”

“Op dit moment is minder dan 1% van de Nederlandse Noordzee echt beschermd. Met de bouw van windmolenparken wordt daarbovenop tot 2030 zo’n 5% van de Noordzee gesloten voor sleepnetvisserij. Dat klinkt misschien als weinig, maar dat is een oppervlakte zo groot als de provincie Groningen, waar de natuur zich kan ontwikkelen.”

Kraamkamers voor biodiversiteit

De Rijke Noordzee is een natuur-herstelproject onder water. Guido Schild vertelt wat er concreet gaat gebeuren:

“We weten dat oesters een goede basis zijn om de biodiversiteit op gang te brengen, maar nu deze vrijwel volledig uit de Noordzee zijn verdwenen, komen ze niet zomaar terug. Daarom gaan we binnen een windpark speciaal daarvoor ontworpen rifstructuren plaatsen. Deze zorgen voor beschutting, vormen een aanhechtingsplek voor allerlei organismen en bieden een schuilplaats voor vissen.”

“Vervolgens gaan we volwassen oesters tussen de rifstructuren leggen. Dat zijn gewoon dezelfde oesters als die je bij een glas witte wijn kunt bestellen op het terras. Deze leggen we in grote getale neer, net voor het moment dat ze zich gaan voortplanten. De larfjes kunnen zich vervolgens rondom die plek vestigen en ervoor zorgen dat in het gebied weer een volwaardig oesterrif ontstaat met allerlei andere soorten. Je kunt het dus eigenlijk zien als een soort kraamkamers voor biodiversiteit.”

De Rijke Noordzee als pilotproject

Conny vertelt dat het project heel innovatief is, dat ze werken naar een stip op de horizon maar dat ze zich ook bewust zijn dat de uitwerking wellicht anders verloopt dan ze nu in de plannen hebben staan. 

“Het is een pilotproject om uiteindelijk een soort blauwdruk te ontwikkelen van hoe je natuurversterkend kunt bouwen met windmolenparken in de Noordzee. Als dat op een kleine schaal lukt, kunnen we toekomstige windmolenparken ook zo bouwen.”

“Er is veel kennis over de biologie van platte oesters”, vult Guido aan. “Deze kennis gaan we toepassen om het resultaat vervolgens nauwkeurig te monitoren met wetenschappers. We weten dat de biodiversiteit gaat toenemen, maar hoe snel en in welke mate? Dat gaan we onderzoeken!”

 De Noordzee levert prachtige beelden. 

Laten zien dat het kan

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij deze projectleiders. Zij vertelden dan ook enthousiast over hun toekomstdromen voor de Rijke Noordzee:

“Ons einddoel is dat we er met dit demonstratieproject voor kunnen zorgen dat natuurversterking in windparken, op termijn de standaard wordt.”, zegt Guido. “Allereerst in Nederland, maar wellicht ook daarbuiten. Als dat gebeurt kunnen windparken wereldwijd een enorme bijdrage leveren aan rijke en gezonde zeeën”

“We gaan laten zien dat het kan!”, zegt Conny vastberaden. ”Ik denk dat dit een fantastische kans is om de energietransitie aan te grijpen om niet alleen de energievoorziening te verduurzamen maar ook de Noordzee weer gezond te maken. Die droom die wij hebben met elkaar!”

ASN Bank zet zich in voor het behoud en de bescherming van biodiversiteit in Nederland. Lees hier meer over hoe we biodiversiteit beschermen.