Biodiversiteit
Klimaat
Natuur

De magie van de mangrove 

Wist je dat de mangrove ook wel de kraamkamer van de oceaan wordt genoemd?
12-10-2017
De magie van de mangrove

Mangrove

Wereldwijd verdwijnen er enorme stukken mangrove. En dat terwijl mangroves een belangrijke functie voor de natuur hebben. Mangroves worden namelijk niet voor niets de kraamkamers van de oceaan genoemd. Er worden veel vissoorten geboren, er wordt door vogels gebroed en er leven reptielen, amfibieën en andere diersoorten. Wist je bijvoorbeeld dat er ook zeekoeien leven? Student Lauren Huisman wil al deze flora en fauna beschermen én nieuw leven in blazen. We spraken haar over haar onderzoek, over bouwen met de natuur en over de magie van de mangrove.

Bouwen met de natuur

Op dit moment is Lauren bezig met de afronding van haar Master in Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Wageningen University and Research.

Lauren: “Ik heb een grote passie voor waterbeheer, klimaatadaptatie en innovatie. Een toepassing waarin je deze elementen terug ziet is ‘Building with Nature.’ Dat is een bouwmethode waarbij je uitdagingen in waterbeheer aangaat met de natuur zelf. Stel dat je bijvoorbeeld golfbrekers nodig hebt. Dan kan je in plaats van civiele structuren ook mosselbanken of bomen gebruiken.”

“De afgelopen periode schreef ik mijn scriptie bij Royal HaskoningDHV. Dit bedrijf probeert de ‘Building with Nature’ werkwijze op te nemen in hun opdrachten. Zo is het bedrijf op dit moment op de Filipijnen bezig met landaanwinningen: het opspuiten van zand om nieuw land te creëren. Daarbij ontstond het idee om op het nieuwe land een mangrovepark te creëren. Een mangrovepark heeft namelijk grote culturele én ecologische waarde.” 

De magie van de mangrove

mangrove

Voor we dieper in haar onderzoek duiken, vroegen we Lauren om wat meer over de mangrove te vertellen. Dat deed ze met liefde:

“Mangrove zijn bomen die in het getijdengebied staan. Dit betekent dat deze bomen, afhankelijk van de soort, een gedeelte van de dag onder water staan. Dit is wat deze bomen zo speciaal maakt: dat ze in het zoute zeewater kunnen overleven. De zout tolerantie verschilt per soort.”

“Mangrove kunnen 3 mechanismen gebruiken om met het zoute water om te gaan. Sommige bomen gebruiken al deze mechanismen en kunnen daarom hogere zoutconcentratie tolereren terwijl andere soorten misschien maar 1 mechanisme gebruiken. Er is zelfs een startup, Salvitae, die met behulp van mangrove van zout water drinkwater maakt.”

“Daarnaast hebben mangrove grote ecologische en culturele waarde door al het leven dat zich in het bos en de moddervlakte bevindt. Mangroven zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit, dankzij de beschutting is het vaak een kraamkamer voor vogels en vissen. Verder zijn mangroven flexibel. Ze kunnen ‘meegroeien' met zeespiegelstijging doordat ze het sediment, dat binnenstroomt met het getij, kunnen vasthouden.” 

De mangrove staat onder druk

Volgens Lauren Huisman is het erg belangrijk om de mangrove gebieden nieuw leven in te blazen. Deze gebieden dreigen namelijk te verdwijnen:

“Mangrove gebieden staan nu onder druk door garnalenteelt. Er worden veel mooie stukken bos gekapt om er garnalen te telen. Helaas worden deze 'ponds' na een aantal jaar weer verlaten. Bijvoorbeeld omdat de grond verzuurd is of door ziektes. Daarom zijn er nu een aantal ponds in mangrovebossen die niet in gebruik zijn.”

“Mijn onderzoek had als doel om te kijken hoe we een mangrove park kunnen creëren op de land aanwinning. Daarvoor heb ik door middel van een case studie in kaart kunnen brengen welke mangrove soorten natuurlijk zijn in een baai. Vervolgens heb ik samen met andere onderzoekers en Royal HaskoningDHV gekeken naar een ontwerp waarin zoveel mogelijk soorten in het park kunnen overleven.” 

De toekomst van de mangrove

Mangrove

Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar Laurens ontwerp. Ze lichtte een tipje van de sluier op:

“In het ontwerp moest ik rekening houden met hoe lang de bomen onder water kunnen staan en hoe zout het water moet zijn, maar bijvoorbeeld ook met de golfhoogte, het bodemtype en de waterdiepte. De golfhoogte en de waterdiepte vormden een struikelblok in het aangewezen mangrove park. De hoge golven en de snel stijgende waterdiepte zorgen er namelijk voor dat er veel erosie kan optreden. Daarom is het wenselijk dat er een structuur om het park heen wordt gelegd om ervoor te zorgen dat het gebied niet afkalft.”

“Daarnaast is er veel vervuiling in het gebied waardoor er veel afval in de mangrove terecht kan komen. Dit zal ook worden verholpen door bijvoorbeeld een drijvende band rondom het park neer te leggen zodat het afval niet de mangrove in drijft. Het uiteindelijke ontwerp is nog erg veranderd maar ik ben blij dat ik aan mee heb gewerkt.”

“Ik hoop dat we met dit project meer bewustwording kunnen creëren voor deze prachtige bomen, en dat er in de toekomst een duurzame en stabiele combinatie van garnalenteelt en mangrove is. Het zou mooi zijn als er in de toekomst meer interdisciplinair wordt samen gewerkt aan (water)vraagstukken waar natuurfuncties worden gebruikt. Voor mijn eigen toekomst hoop ik dat ik daar ook mijn steentje kan bijdragen.”

De mangrove bezoeken?

Sinds kort kan je de mangrove op eigen bodem bezoeken! Burgers’ Zoo wil namelijk bewustwording over mangrove gebieden creëren en daarom hebben ze in Arnhem de grootste overdekte mangrove van de wereld gebouwd. Hier kan je op reis door een mangrovebos en alles leren over dit bijzondere gebied.